Els tractaments preventius que s'han considerat més importants són les vacunacions i les desparasitacions. A Clinivet dissenyem un pla de vacunació i desparasitació adequat per cada animal. Vacunar en excés els gats i els gossos pot ser innecessari, i fins i tot contraproduent.

La base de la medicina veterinària és, actualment, la prevenció. L'exploració física completa del pacient, sigui per una visita rutinària de vacunació, per un problema dermatològic o qualsevol altre, permet que es puguin detectar problemes abans que el propietari en detecti algun símptoma. És una de les millors maneres de poder tractar una malaltia abans que es presentin les complicacions que pot provocar.

És per això que a Clinivet dediquem a cada visita, control o revisió, l'estona necessària per poder explorar els nostres pacients i detectar problemes com les infeccions bucals, els nòduls mamaris, els bufs cardíacs..., que pels propietaris dels animals poden passar desaparcebuts.

BotoImatge
FotoPreve