Una gran part de les consultes que se'ns plantegen al veterinaris de gossos i gats fan referència a problemes dermatològics, tot i que molts cops la seva causa l'hem de buscar més enllà de la pell. Els paràsits externs -vegeu l'enllaç al peu-, les al·lèrgies, les malalties immunològiques, hormonals, els problemes comportamentals... poden manifestar símptomes en la pell.

 

BotoImatge
Fotoder