BotoImatge
FotoCir

Una gran part de l'activitat que desenvolupem a Clinivet és la cirurgia.

A Clinivet tenim una amplia experiència en cirurgia abdominal, de pell, traumatologia, etcètera.

Totes les intervencions quirúrgiques requereixen una gran meticulositat, no només en la intervenció en si, sinó en molts altres aspectes. Cal fer una bona avaluació prequirúrgica de l'animal, que inclou l'exploració clínica i les proves complementàries que el cas aconsellin: radiografies, analitiques de sang i d'orina...

També cal tenir molt en compte el control de la sepsi durant qualsevol cirurgia, tant si es tracta d'una petita intervenció de pell, o per una de traumatologia.

I tanta importància té la cirurgia com el bon control de la recuperació posterior: les constants vitals s'alteren, i cal viglar els nostres pacients quirúrgics fins que es poden valdre per ells mateixos i se'ls pot deixar anar a casa.

I per últim, a Clinivet donem molta importància al control del dolor postquirúrgic. És un asprecte bàsic per la bona recuperació i una adequada qualitat de vida dels animals que han estat intervinguts.

7651324