• Només s’atendran consultes veterinàries amb cita prèvia excepte per comprar aliments i medicines.
  • Només una persona pot acompanyar l’animal.
  • L’espera l’heu de fer amb l’animal fora de la clínica.
  • Si és necessari que us espereu a la sala d’espera (gent gran, amb dificultats per estar-se dret), cal deixar una cadira buida entre un client i l’altre.
  • Cal que mantingueu la distància de seguretat entre clients, treballadors i el mostrador
  • Cal que utilitzeu el gel desinfectant en entrar i en sortir de la clínica.
  • No podeu entrar a la consulta amb l’animal si no ho requereix el veterinari.
  • Si teniu símptomes del coronavirus i heu de portar l’animal, aviseu en el moment de demanar la cita i no l’acompanyeu a la visita. Demaneu-ho a una altra persona.
  • Encara que no hi ha evidència científica que els animals puguin emmalaltir pel coronavirus Covid-19, recomanem que la persona infectada o amb símptomes utilitzi mascareta.


Gràcies per la col·laboració